Ljus i världen

Händelserna runt omkring oss lyfter fram behovet av att vara måna om varandra och stanna upp och lyssna på vad vi har att säga åt varandra. Världen behöver ljus och vi får fungera som ljuskäglor. Vi kan stöda genom att sträcka vår hand till länder som är drabbade av katastrofer och fattigdom.

Kyrkans Utlandshjälp

Finlands största organisation inom internationellt bistånd. Idag verkar Kyrkans Utlandshjälp (KUH) i 14 länder på områden där nöden är störst. KUH arbetar för fred, utbildning och möjligheter till utkomst, i synnerhet för unga och kvinnor.

Sydsudanesiska Victoria var tvungen att avbryta sin skolgång för hon tvingades in i ett äktenskap. Idag är hon 26 år. Hon levde ett passivt liv hemma tillsammans med barnen fram till att hon kom in i Kyrkans utlandshjälps yrkesskola i Juba. Där lärde hon sig sömnad. Den nya yrkeskunskapen har gett självförtroende åt Victoria, och hon vet att människor alltid kommer att behöva kläder. Hon drömmer om att starta ett eget företag tillsammans med kurskompisarna. ”Jag vill att man ska fråga av våra kunder på gatorna, ’varifrån har du fått så här snygga kläder?’. Med min inkomst ska jag se till att mina barn får gå i skola.” Du hittar mer information om KUH på hemsidan www.kyrkansutlandshjalp.fi

Finska missionssällskapet

27-åriga Keshav Thapa från Nepal förlamades som 19-åring. Framtiden i den svårframkomliga byn såg dyster ut. Till all lycka blev Keshav fadderelev med hjälp av organisationen Forward Looking som främjar de funktionshindrades möjligheter i samarbete med Finska Missionssällskapet. Nu studerar Keshav sociologi vid universitetet i Kathmandu för att i framtiden kunna hjälpa andra funktionshindrade.

Finska Missionssällskapet är en internationell aktör inom evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, utrikesministeriets partnerorganisation samt en av de största finländska organisationerna inom utvecklingssamarbetet. Kyrkans budskap om hopp, tro och kärlek till nästan har varit utgångspunkten för vårt arbete i 160 år.

Vi verkar i 30 olika länder i samarbete med över 100 samarbetskyrkor och –organisationer.

Målet för vårt arbete är positiva och bestående framsteg i utvecklingsländerna. Vi är med och bygger en värld där alla får sin röst hörd. Vi lever sida vid sida med lokalbefolkningen och verkar tillsammans med lokala samarbetspartner.

Finska Missionssällskapets arbete finansieras av församlingar, kristna organisationer och privatpersoner. För utvecklingssamarbetet och arbetet för fred och försoning får sällskapet stöd av utrikesministeriet.

Finska Bibelsällskapet

I sin barndom kände sig 22-åriga Wini Magawa från Tanzania åsidosatt och sorgsen för att hon var den enda av barnen som inte fick gå i skola. När hon som vuxen fick en andra chans i Bibelsällskapets läskunnighetsklass skrattade grannarna åt henne, för de trodde inte att hon skulle lära sig läsa. Nu ser Wini ljus och hopp i sitt liv.

Finska Bibelsällskapet är en del av Förenade Bibelsällskapens nätverk som verkar i 240 länder eller områden. Själva arbetet utförs av lokala medarbetare. Bibelsällskapet översätter och ger ut Bibeln, främjar läs- och skrivkunnighet, påverkar diskriminerande attityder gentemot de utslagna samt arbetar för att väcka intresse för Bibelns budskap. Läs mer på www.piplia.fi/sve

Bibeln. Hopp för denna dag och tro på framtiden