Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://delaljus.fi/ och har uppdaterats 10.03.2023. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

 • Möjlig att uppfatta: WAI-ARIA-bild saknar alternativ text
  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister
  WAI-ARIA-bild saknar alternativ text
  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.1.1 Innehåll som inte är text
 • Möjlig att uppfatta: Länk identifierad endast efter färg
  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister
  Länk identifierad endast efter färg
  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.4.1 Användning av färger
 • Robust: Det saknas en beskrivning för en iFrame
  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister
  Det saknas en beskrivning för en iFrame-inbäddning
  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 4.1.2 Namn, roll, värde

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Med ett webbformulär

Ge tillgänglighetsrespons på detta webbformulär: https://lomakkeet.evlutkirkko.fi/respons-tillganglighet/

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000